uw investment partner

Vastgoed

Financiering

Investment

NextLevel investeert zelfstandig of samen met derden in wat wij noemen "Triple A" commercieel vastgoed. Dat betekent dat we streven naar klasse A onroerend goed op goede locaties, met A klasse huurders en minstens energielabel A.

NextLevel verstrekt leningen voor (onroerend goed) projecten en kortlopende overbruggingsleningen. Wij onderscheiden ons door de ongekende snelheid van beslissen en afhandeling. Wij werken alleen voor klasse A debiteuren en met klasse A zekerheden.

NextLevel investeert in commerciele ondernemingen. Wij leveren risicodragend kapitaal en kennis van succesvol ondernemen. Wij gaan hierbij uit van de ESG code (Environmental, Social, Governance) een goede balans tussen resultaat, sociale belangen en duurzaamheid.